N-VA nieuwjaarsaffiche zet kwaad bloed in Heist

N-VA nieuwjaarsaffiche zet kwaad bloed in Heist

Gepost op zaterdag 14 januari 2017


David Geerts N-VA Willy Anthonis

Het was David Geerts (sp.a schepen) die de kat de bel aan bond na - naar eigen zeggen - meer dan honderd bezorgde reacties op de oorspronkelijke Nieuwjaarsaffiches die N-VA langs de Heistse wegen had geplaatst. De diversiteitsambtenaar heeft N-VA kunnen overhalen om de affiches lichtjes aan te passen, waardoor het probleem opgelost lijkt.

We vroegen Willy Anthonis, N-VA gemeenteraadslid, wat er precies aan de hand was: "Wel, de vrijdag voor Kerstmis kreeg ik telefoon van de diversiteitsambtenaar dat meerdere mensen hem hadden aangesproken over onze Nieuwjaarsaffiche. Er stond oorspronkelijk ‘Op naar een jaar vol veranderingen’. We hadden er niet bij stilgestaan dat deze goed bedoelde wens voor sommige Heistenaren storend, laat staan schokkend zou kunnen zijn."

Geerts bevestigt: "We kregen heel wat verontruste reacties op die N-VA affiche van Heistenaren met een bepaald geloof die ons aanklampten of mailden. We wilden echter niet de indruk wekken dat we ons zouden moeien met de affiches van een andere partij, want dat zorgt al snel voor problemen. Daarom hadden wij inderdaad de diversiteitsambtenaar ingeschakeld om te bemiddelen."

"We gaan ervan uit dat N-VA niet bewust heeft willen provoceren door ‘Een jaar vol veranderingen’ toe te wensen", geeft de diversiteitsambtenaar ons mee. "Voor Heistenaren die moslim zijn is dat echter een hele rare wens. Je moet weten dat binnen de islam de menstruatie of anders gezegd ‘je veranderingen hebben’ als onreinheid wordt gezien. Je kan je voorstellen hoe het voor deze mensen overkomt als je hen dan gelijk een jaar vol onreinheid wenst."

Willy Anthonis repliceert: "Mijn eerste gedacht was van amai wat zijn dat nu weer voor prullen. Maar we hebben de affiches dan toch maar aangepast om niemand voor het hoofd te stoten en meteen ook mogelijke verwijten van provocatie in de kiem te smoren. We zijn er met de ladder op uit getrokken en hebben met wat verf een paar letters weggeveegd en een dikker uitroepteken in de plaats gezet zodat het niet te veel opvalt. ‘Een jaar vol verandering!’ bekt trouwens ook wel goed."
Spit in de Kern is een toonaangevend lokaal kwaliteitsblad dat alternatieve feiten brengt. De berichtgeving op deze website strookt alleen met onze eigen werkelijkheid. Citaten zijn nooit afkomstig van de vernoemde personen. Cartoons © Piston - http://piston.be

U kan ons contacteren via info@spitindekern.be. Heeft u zelf verzonnen nieuws te melden, dan kan u ons dit bezorgen via nieuws-melden@spitindekern.be.

© 2013 - 2018 | Spit in de kern - Teksten en tekeningen van deze website mogen niet worden overgenomen zonder onze toestemming.